Oppenheim Media

Övriga mediatjänster

Vi åtar oss produktion av böcker, från start till mål. Vill du ha hjälp med texter, bilder, redigering, korrektur och formgivning ska du vända dig till oss. Vi ger även ut böcker på eget förlag. Memoarer, släktforskningsböcker, hembygdsböcker, avhandlingar, minnesböcker, jubileumsskrifter och historik över föreningar, företag och personer – vi har erfarenheten och kunnandet för att göra en bra produkt. Mejla eller ring oss för en förutsättningslös diskussion!
Hos Oppenheim Media AB får ni även hjälp med artiklar och texter till nyhetsbrev, interntidningar eller informationsbroschyrer. Exempel på uppdragsgivare är Tidningskompaniet AB (NyhetsPosten), Tidningen Utemiljö och Värmlands Museum.
   Oppenheim Media AB erbjuder också professionell hjälp med utvärderingar av projekt och dokumentation av konferenser och föredrag.
   Vi fotograferar för det mesta själva till våra artiklar och reportage men samarbetar också vid behov med externa fotografer, allt beroende på uppdragets art.
   Tillsammans med journalistkollegan Lena Fredriksson driver Florence Oppenheim också Ord- och Formbyrån Väst. Vi åtar oss hela produktioner inklusive layout och redigering av personal- och andra interntidningar, kundtidningar, informationsbroschyrer, böcker, årsredovisningar mm. Exempel på uppdragsgivare: Volvo Lastvagnar AB och Västra Götalandsregionen.